www: wydawnictwoprzemsa.pl
mail: wydawnictwo@przemsa.pl
mobil: +48696608919